Reklamacija i Zamene

  1. Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 060/ 5888-596 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu pazarirs@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
  2. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 060/ 5888-596, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu pazarireklamacije@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.